Cultures

El puxu del ritual na espresión d'una identidá. L'análisis de Korrika.

Teresa del Valle

Resume

Pallabres clave

nacionalismu vascu, carrera, llingua, eusquera

Artículu en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Cultures,

Revista Asturiana de Cultura

Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-837X
ISSN (versión impresa): 1130-7749
Depósitu Llegal: AS 90-1991
© Academia de la Llingua Asturiana