Cultures

Redaición

Academia de la Llingua Asturiana
C/L'Águila 10
33003 Uviéu

Apartáu de correos 574, E-33080, Uviéu

Tel: +34 985 211 837
E-mail:
alla@academiadelallingua.com
publicaciones@academiadelallingua.com

Normes de presentación en pdf Descargar en PDFCompartirCorreoFacebookTwitter
Cultures,

Revista Asturiana de Cultura

Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-837X
ISSN (versión impresa): 1130-7749
Depósitu Llegal: AS 90-1991
© Academia de la Llingua Asturiana